Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Matematik Konum Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Bir yerin Dünya üzerinde enlem ve boylam dereceleri ile belirlenen yerine matematik konum denir. Matematik konum herhangi bir yerin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. Bu uzaklık km cinsinden verilebileceği gibi derece cinsinden de verilebilir. Kısacası matematik konum bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator'a ve Greenwich'e göre konumudur.

Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek için bazı değerler tespit etmek gereklidir. Bu nedenle gerçekte var olmayan paralel ve meridyenler çizilmişti. Paralel ve meridyenler çizilirken yerin ekseni ve kutuplardan faydalanılmaktadır.

Matematik Konumunu Etkileri

1. Enlem; bitki örtüsü, iklim, hayvan toplulukları, toprak çeşitleri, akarsu rejimleri, yerleşme ve yetiştirilen ürünlerin özellikleri, gece-gündüz süreleri üzerine etkilidir.
2. Boylam; bir yerin yerel saatini belirlediği için boylam farkları da yerel saat farklarına yol açar. Doğudaki bir noktanın yerel saati daha ileridir. Aynı boylam üzerindeki noktaların yerel saatleri ise aynıdır.

a) Paralel Daireleri

Ekvatora ve birbirlerine paralel olarak birer derece aralıklarla çizilen dairelerdir. Başlangıç paraleli ekvatordur. ekvatordan kutuplara gidildikçe paralel daireleri küçülür. Paraleller 90 kuzey, 90 güney yarımkürede olmak üzere 180 tanedir. Her iki paralel dairesi arası yaklaşık 111 km mesafedir. Ekvator en büyük paraleldir. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir.

b) Meridyenler

Yerküre üzerinde bir kutuptan diğerine uzanan, ekvatoru ve paralelleri birer derece aralıklarla dik olarak kesen çizgilerdir. Başlangıç meridyeni olan Greenwichin doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere 360 meridyen yayı vardır. Boyları eşittir. Ekvator üzerinde iki meridyen arası uzaklık 111 km iken bu uzaklık kutuplara gidildikçe azalır. Bütün meridyenler kutuplarda kesişir. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyeni ile arasındaki paralel yayının açı cinsinden değerine boylam denir.

Türkiyenin Matematik Konumu ve Sonuçları

1. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.
2. Doğu - batı istikametinde 45° - 26° = 19° meridyen farkı vardır. Bu da 76 dakikalık yerel saat farkına sebep olur. Doğu - batı yönünde geniş olmadığı için bir ortak saat kullanılır.
3. Kuzey - güney doğrultusunda 42° - 36° = 6° paralel farkı vardır. Bu da kuzey ucu ile güney ucu arasında 6° x 111 = 666 km yapar.
4. Güneş ışınları yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açı ile gelmez.
5. Ülkemiz Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.
6. Orta kuşakta yer aldığı için mevsimler belirgin olarak yaşanır.
7. Kuzeye gidildikçe gece - gündüz arasındaki zaman farkı artar ve cisimlerin gölge boyları uzar.
8. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
9. Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.
10. Kuzeyden, güneye gidildikçe sıcaklık artar. Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyılarından 7-8 derece daha sıcaktır.
11. Kuzeye gidildikçe buharlaşma azalır, bu nedenle Akdeniz Karadeniz'den daha tuzludur.

Bir Yerin Boylamını Bilirsek

- Yerel saatini
- Hangi saat diliminde yer aldığını
- Aynı enlem üzerindeki noktalarda Güneşin doğuş ve batış saatlerini de bilmek mümkün olur.

Yerel Saat

Zaman ölçümü Güneş’in gökyüzündeki hareketine göre ayarlanır. Yerel saat, Dünya üzerindeki herhangi bir yerin Güneş’e göre konumudur. Bir meridyen Güneş’in tam karşısına geldiğinde o meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla gelir. Bu sırada yatay bir düzleme dikilecek çubuğun gölge boyunun en kısa olduğu andır ve o yerin yerel saati 12:00’dir.
 
Bir meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların yerel saatleri aynıdır, öğle vakitleri aynı anda olur. Ancak, Güneş’in doğuş ve batış saatleri aynı değildir. Bunun temel nedeni Yer’in eksen eğikliğidir. Çünkü eksen eğikliğinden dolayı aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçmez ve meridyenlerle çakışık uzanmaz. Yıl boyunca sürekli kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında yer değiştirir. Bu da bir meridyen üzerindeki bütün noktaların aynı anda aydınlanmaması veya kararmamasına neden olur.

Ulusal Saat (Ortak Saat)

Çalışma hayatında, yerel saatlerin hepsini kullanmak mümkün değildir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle her ülkenin kendisine en uygun meridyenin yerel saat, bütün ülke sınırları içerisinde geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ulusal saat veya ortak saat denir.
 
Ancak Rusya Federasyonu, Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve Avustralya gibi doğu batı yönünde geniş alan kaplayan ülkeler birden fazla ortak saat kullanmaktadırlar. Çünkü bu ülkeler doğu batı yönünde geniş alanlara yayıldıklarından, ülke içerisinde ve doğusu ile batısı arasında büyük yerel saat farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Örneğin Rusya 11, ABD 6 ortak saat kullanmaktadır.
 
Türkiye 1978 yılına kadar 2. saat diliminde yer alan 30° doğu meridyeninin yerel saatini ortak saati olarak kullanmaktaydı. 1978 yılından sonra gündüz süresinin uzun olduğu yaz aylarında, Güneş enerjisinden daha fazla yararlanarak enerji tasarrufunda bulunmak ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir.
 
Kış Saati: Ekimin son haftasından Martın son haftasına kadar kış saati (geri saat) uygulamasında 2. saat diliminde yer alan 30° D meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılır.
 
Yaz Saati: Martın son haftasından Ekimin son haftasına kadar yaz saati (ileri saat) uygulamasında 3. saat diliminde yer alan 45° D meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılır.

Saat Dilimleri

Ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkilerde, saat farklılıklarından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla uluslar arası saat ayarlamalarına gidilmiştir. Kendi ekseni etrafında bir tam turunu 24 saatte tamamladığı için Dünya, 24 saat dilimine ayrılmıştır. 360 meridyen yayı olduğuna göre, her saat diliminden 15 meridyen geçmektedir (360:24=15).
 
Buna göre her saat diliminin (veya her 15 meridyenin) merkezindeki boylamın yerel saati esas alınarak o saat diliminin ortak saati olarak kullanılır. Bu saat diliminin geçtiği her ülke, esas alınan saat ayarı kullanır. Uluslar arası saat ayarlamaları şöyle yapılmıştır:
 
Saat dilimleri her yerde tam olarak meridyenleri takip etmez, siyasi sınırlara, kıta kenarları veya adaların konumuna göre girinti veya çıkıntı yapabilir.

Tarih Değiştirme Çizgisi

Dünyanın doğu yarım küresi ile batı yarım küresi arasındaki bir günlük farktan dolayı 180° meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir.
Başlangıç meridyeninin karşıtı olan 180° meridyeni hem doğu hem de batı meridyenidir ve 12. saat dilimi içerisinde yer alır. Yani başlangıç meridyeni ile aralarında 12 saat fark vardır. Başlangıç meridyeninden, 180° meridyenine doğudan gidilirse 12 saat ileri; batıdan gidilirse 12 saat geri olur. 180° meridyeninin hem doğusu ve hem batısındaki iki noktada saatler aynı ancak günler farklıdır.
 
180° meridyeni geçilerek, Doğu Yarımküre’den Batı Yarımküre’ye geçilirse, tarihler bir gün geri alınır; Batı Yarımküre’den Doğu Yarımküre’ye geçilirse tarihler bir gün ileri alınır.

Güneşin Gün İçindeki Konumu

Ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanması nedeniyle Güneş 12 saat ufuk düzleminin üzerinde durur. Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki hareketi şu şekilde olur. Güneş yerel saatle 06:00’da doğar 12:00’da tepe noktasına ulaşır ve saat 18:00’da da batar.

Yerel Saat Hesaplamaları

Verilen iki meridyen arasındaki zaman farkını bulmak için şu şematik formül kullanılır.
 
Ø İki merkez arasındaki meridyen farkı bulunur. Aynı yarım küredeyseler büyük değerden küçüğü çıkarılır. Farklı yarım küredeyseler iki değer toplanır.
Ø Bulunan meridyen farkı yerel saat farkı olan 4’ ile çarpılır.

1. Yerel Saat Problemleri

Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.
a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.
b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.
c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.
Örnek: 42° D boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29° D boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?
 (42-29) X 4 => 13 X 4 = 52
 11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.
d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.
Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da yerel saat kaçtır?
 (44-30) X 4 => 14 X 4 = 56
 09:20 + 00:56 = 10:16 Iğdır’da saat 10:16 olur.

2. Güneş Problemleri

Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.
a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.
b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda Güneş erken doğar erken batar, batıda Güneş geç doğar geç batar.
c. Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.
Örnek: 42° D boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı enlem ve 29° D boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?
 (42-29) X 4 => 13 X 4 = 52
 05:30 + 0:52 = 06:22 Güneş Denizli’de 06:22’de doğar.
d. Batıdaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.
Örnek: 33° D boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı enlem ve 42° D boylamındaki Erzurum’da kaçta batar?
 (42-33) X 4 => 9 X 4 = 36
 17:30 - 00:36 = 16:54 Erzurum’da Güneş 16:54’te batar.
 
Not: Güneş’in doğuş saati verilip batış saati veya batış saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması gereklidir. Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.Matematik Konum Resimleri

 • 5
  Matematik Konum Nedir 3 yıl önce

  Matematik Konum Nedir

 • 2
  Matematik konum tanımı 8 ay önce

  Matematik konum tanımı

Matematik Konum Sunumları

 • 4
  Önizleme: 8 ay önce

  Coğrafi Konum Nedir?

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  COĞRAFİ KONUM

  2. Sayfa
  COĞRAFİ KONUMÖZEL KONUMMATEMATİK KONUM

  3. Sayfa
  ÖZEL KONUMBir Ülkenin özel konumu deyince;İklim özellikleri,Jeopolitik konumu,Ekonomik faaliyetleri, Bitki örtüsü ve Tarım ürünleri (hem özel hem matematik konumun sonucudur),Ulaşımı,Dağları, Yükseltileri,Hayvan türleri hatırlanmalıdır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  ORMAN VARLIĞIMIZFAKİR ORMANANKARAGÜR ORMANBALIKESİRAMA AYNI EYLEM ÜZERİNDE

  6. Sayfa
  TÜRKİYE’nin ÖZEL KONUMUNUN SONUÇLARIİç kesimler kıyılara göre, kışın daha soğuk yazın daha sıcaktır.Batıdan Doğuya gidildikçe yükselti artar.Üç kıtanın birleştiği yerdedir (Jeopolitik konum).Hem Asya hem Avrupa ülkesidir. Önemli deniz ve kara yolları üzerindedir. Üç tarafı denizler ile çevrilidir. Orta doğu petrollerine yakındır.Çeşitli doğal kaynaklara ve madenlere sahiptir. Çeşitli iklimlerin görülmesinden dolayı, çeşitli tarım ürünleri yetişir.

  7. Sayfa
  MATEMATİK KONUMBir yerin enlem ve boylam değerleri o yerin matematik konumudur. Bundan dolayı gerçekleşen sonuçlarda Matematik konumun sonuçlarıdır.

  8. Sayfa
  Sıcaklık değerleri (enleme göre düzenli olarak artıp azalıyor ise) ve buna bağlı olarak bitki örtüsü,Kalıcı kar sınırı,Denizlerin tuzluluk oranı,Bir yerin yerel saati,Doğusu ile Batısı arası zaman farkı,Kuzey Güney arası mesafesi (iki paralel arası 111 km’dir.)

  9. Sayfa
  TÜRKİYE’nin MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARITürkiye 36-42º K paralelleri, 26-45º D meridyenleri arasındadır. Kuzey Yarım Kürede ve Başlangıç Meridyeninin Doğusundadır. En Doğusu ile En Batısı arasında 76 dakika zaman farkı vardır. Kuzeyi ile Güneyi arasında yaklaşık 666 km mesafe vardır. Dört Mevsim belirgin olarak görülür (Orta kuşakta olmasından dolayı)

  10. Sayfa
  SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Akdeniz’in Karadeniz’den Tuzlu olmasının nedenidir ?A)Çizgisel HızB)Enlem etkisi (matematik konum)C)Özel konumD)Okyanus BağlantısıE)Kimyasal Özelliği

  11. Sayfa
  TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  12. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu ile ilgili bir özelliktir?A. Güneyden sıcak iklimler ile komşu oluşuB. Yarımada olmasıC. Boğazlara sahip oluşuD. Yükselti ortalamasının fazla oluşuE. Okyanus akıntıları etkisinden uzak oluşu

  13. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumu ile ilgili bir özelliktir?A. Güneyden sıcak iklimler ile komşu oluşuB. Yarımada olmasıC. Boğazlara sahip oluşuD. Yükselti ortalamasının fazla oluşuE. Okyanus akıntıları etkisinden uzak oluşu

  14. Sayfa
  Sıcaklıkların kuzeye gidildikçe azalması,Güneyinde gündüz süresinin daha az değişmesi,Ocak ve Şubat’ın en soğuk ayları olması, gibi özellikler aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?A. Bulunduğu yarımküreB. Özel konumuC. Denize göre konumuD. Yerşekilleri E. İklim kuşağı

  15. Sayfa
  Sıcaklıkların kuzeye gidildikçe azalması,Güneyinde gündüz süresinin daha az değişmesi,Ocak ve Şubat’ın en soğuk ayları olması, gibi özellikler aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?A. Bulunduğu yarımküreB. Özel konumuC. Denize göre konumuD. Yerşekilleri E. İklim kuşağı

  16. Sayfa
  Türkiye’de Ağustos ayında kar yağması için aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?A. Yükseltisinin artmasıB. Norveç’e yakın bir yerde olmasıC. Tropik kuşakta olmasıD. Aynı enlem dereceleri ile GYK’de olmasıE. Batı meridyenlerinde olması

  17. Sayfa
  Türkiye’de Ağustos ayında kar yağması için aşağıdakilerden hangisinin olması gereklidir?A. Yükseltisinin artmasıB. Norveç’e yakın bir yerde olmasıC. Tropik kuşakta olmasıD. Aynı enlem dereceleri ile GYK’de olmasıE. Batı meridyenlerinde olması

  18. Sayfa
  Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?A) Ilıman iklim koşullarının görülmesiniB) Doğusundaki yerel saatin batısına göre ileri olmasınıC) Kıyı kesimlerdeki yağış miktarının iç kesimlerdekinden fazla olmasınıD) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlara göre yerleşmeye daha elverişli olmasınıE) Akdeniz kıyılarındaki tarım ürünlerinin, Marmara ve Karadeniz kıyılarına göre daha erken olgunlaşmasını

  19. Sayfa
  Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ve 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?A) Ilıman iklim koşullarının görülmesiniB) Doğusundaki yerel saatin batısına göre ileri olmasınıC) Kıyı kesimlerdeki yağış miktarının iç kesimlerdekinden fazla olmasınıD) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlara göre yerleşmeye daha elverişli olmasınıE) Akdeniz kıyılarındaki tarım ürünlerinin, Marmara ve Karadeniz kıyılarına göre daha erken olgunlaşmasını

  20. Sayfa
  JEOPOLİTİK KONUM- Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar Havzası, - Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz Havzası, - Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Karadeniz Havzası ve Türk Boğazları, - SSCB ve Yugoslavya'nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan Balkanlar, - Etnik çatışmalar yanında, zengin tabiî kaynaklara sahip Kafkasya ve bunun daha ötesinde Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunmaktadır.

  21. Sayfa
  Jeopolitik Konum

  22. Sayfa
  JEOPOLİTİK KONUM

  23. Sayfa
  ABD’NİN JEOSTRATEJİK HEDEFİ

  24. Sayfa
  PARALEL ve ÖZELLİKLERİ90 Kuzey ve 90 Güney Yarım Kürede olmak üzere 180 tanedir. En büyük paralel Ekvatordur.İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.Ekvatordan Kutuplara gidildikçe çapları ve çevreleri kısalır (Dünyanın şeklinden dolayı).90º paralelleri birer nokta halindedirler.

  25. Sayfa
  PARALEL (ENLEM) SONUÇLARIGüneş ışınlarının düşme açısı, Sıcaklığın Ekvatordan Kutuplara azalması,İklimlerin değişmesini(Sıcak,Ilıman,Soğuk)Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkının artması (Ekvatorda 12 saat gündüz, 12 saat gece vardır)Kuzey yarım kürede güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Ekvatora yakın yerlerde meridyenler arası mesafe fazla olduğundan yüz ölçüm fazla.

  26. Sayfa
  ENLEMLER (PARALELLER)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  ENLEMLER ve YARIMKÜRELERstyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  PARALELLER ARASI MESAFEstyle.visibilitystyle.visibility

  29. Sayfa
  DÜNYANIN ŞEKLİNİN SONUÇLARIstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa


  31. Sayfa
  GÜNEŞ IŞINLARI-SICAKLIK VE RÜZGARLAREKVATOR50˚ Kuzey50˚ Güney1234

  32. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi enleme göre değişiklik göstermez? A. SıcaklıkB. Çizgisel hızC. Bitki örtüsüD. Açısal hızE. Kalıcı kar sınırı

  33. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi enleme göre değişiklik göstermez? A. SıcaklıkB. Çizgisel hızC. Bitki örtüsüD. Açısal hızE. Kalıcı kar sınırı

  34. Sayfa
  Aşağıdaki durumlardan hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?A. Muğla’nın Çanakkale’den daha yüksek sıcaklık ortalamasına sahip olmasıB. Antalya’nın deniz suyu sıcaklığının Zonguldak’tan fazla olmasıC. Gölge boyunun Adana’da Sinop’tan daha kısa olmasıD. Antalya ve Rize’de turunçgil yetişebilmesiE. Ege denizinin tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması

  35. Sayfa
  Aşağıdaki durumlardan hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?A. Muğla’nın Çanakkale’den daha yüksek sıcaklık ortalamasına sahip olmasıB. Antalya’nın deniz suyu sıcaklığının Zonguldak’tan fazla olmasıC. Gölge boyunun Adana’da Sinop’tan daha kısa olmasıD. Antalya ve Rize’de turunçgil yetişebilmesiE. Ege denizinin tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması

  36. Sayfa
  MERİDYEN (BOYLAM) ÖZELLİKLERİBaşlangıç meridyeni, Londra’nın Greenwich kasabasından geçer (İngiltere).Bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir.Aralarındaki mesafe Kutuplara gidildikçe azalır.Aralarındaki mesafe yalnızca Ekvatorda 111 km’dir.Aynı paralel üzerinde birbirine olan uzaklıkları eşittir.Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır.180 tane Batı-180 tane Doğu olmak üzere 360 meridyen vardır.Aynı meridyen üzerinde tüm noktaların yerel saatleri aynıdır.

  37. Sayfa
  BOYLAM (MERİDYEN)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  38. Sayfa
  Ülkemizden 19 Boylam Geçer !

  39. Sayfa
  BAŞLANGIÇ MERİDYENİ(GREENWİCH)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  40. Sayfa
  YEREL SAATstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  ENLEM ve BOYLAMLARstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  42. Sayfa
  MERİDYENLER ARASI MESAFE KUTUPLARA GİDİLDİKÇE AZALIRK.K.N0˚ EKVATOR111 km111 km111 km111 km40˚ Kuzey80˚ Kuzey85 km85 km85 km85 km19 km19 km

  43. Sayfa
  I. 10-20 Doğu, 10-20 Kuzey II. 30-40 Batı, 15-25 KuzeyIII. 80-90 Doğu, 70-80 GüneyIV. 50-60 Doğu, 80-90 Kuzey V. 0-10 Batı, 0-10 Güney Yukarıda matematik konumları verilen bölgelerin hangisinin izdüşüm alanı daha büyüktür?A. I B. II C. III D. IV E. V

  44. Sayfa
  I. 10-20 Doğu, 10-20 Kuzey II. 30-40 Batı, 15-25 KuzeyIII. 80-90 Doğu, 70-80 GüneyIV. 50-60 Doğu, 80-90 Kuzey V. 0-10 Batı, 0-10 Güney Yukarıda matematik konumları verilen bölgelerin hangisinin izdüşüm alanı daha büyüktür?A. I B. II C. III D. IV E. V

  45. Sayfa
  Aşağıdaki enlemlerin hangisi üzerinde 300km doğuya gidilirse daha fazla boylam geçilmiş olur?A. 10 KB. EkvatorC. KKDD. 50 GE. Oğlak Dönencesi

  46. Sayfa
  Aşağıdaki enlemlerin hangisi üzerinde 300km doğuya gidilirse daha fazla boylam geçilmiş olur?A. 10 KB. EkvatorC. KKDD. 50 GE. Oğlak Dönencesi

  47. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca enleme bağlı olarak değişiklik gösterir?A. YerçekimiB. BasınçC. Çizgisel hızD. SıcaklıkE. Bitki örtüsü

  48. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca enleme bağlı olarak değişiklik gösterir?A. YerçekimiB. BasınçC. Çizgisel hızD. SıcaklıkE. Bitki örtüsü

  49. Sayfa
  Birbirini takip eden iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?A)Dünyanın şeklinin B)Eksen eğikliğinin C)Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının D)Yıllık hareketinin E)Yörüngenin elips biçiminde olmasının

  50. Sayfa
  Birbirini takip eden iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?A)Dünyanın şeklinin B)Eksen eğikliğinin C)Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının D)Yıllık hareketinin E)Yörüngenin elips biçiminde olmasının

  51. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?A)Kutuplara doğru aralarındaki uzaklık küçülürB)Paralel dairelerini dik keserlerC)Uzunlukları aynıdırD)Birbirine paralel uzanırlarE)Aynı paralel üzerinde aralarındaki uzaklık eşittir

  52. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?A)Kutuplara doğru aralarındaki uzaklık küçülürB)Paralel dairelerini dik keserlerC)Uzunlukları aynıdırD)Birbirine paralel uzanırlarE)Aynı paralel üzerinde aralarındaki uzaklık eşittir

  53. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir?A)İstanbul, İzmit, Bursa’da sanayinin ileri olmasıB)Türkiye’nin üç tarafının denizler ile çevrili olmasıC)Antalya’da gece ile gündüz arasında süre farkının Sinop’taki gece-gündüz farkından az olmasıD)Adana’nın önemli bir ticaret merkezi olmasıE)Türkiye’nin kıyı bölgelerinin iç bölgelerden fazla yağış alması

  54. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir?A)İstanbul, İzmit, Bursa’da sanayinin ileri olmasıB)Türkiye’nin üç tarafının denizler ile çevrili olmasıC)Antalya’da gece ile gündüz arasında süre farkının Sinop’taki gece-gündüz farkından az olmasıD)Adana’nın önemli bir ticaret merkezi olmasıE)Türkiye’nin kıyı bölgelerinin iç bölgelerden fazla yağış alması

  55. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde özel konum etkili değildir?Akarsu Enerji potansiyeliNüfus dağılışıBitki çeşitliliğiGece-gündüz süreleriYer altı kaynakları

  56. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi üzerinde özel konum etkili değildir?Akarsu Enerji potansiyeliNüfus dağılışıBitki çeşitliliğiGece-gündüz süreleriYer altı kaynakları

  57. Sayfa


 • 2
  Önizleme: 8 ay önce

  Matematik Konum Nedir Slayt / Sunum / PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Matematik konum:Bir yerin enlem ve boylamlara (meridyen ve paralellerine) göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a (en büyük paralel ) ve Greenwich ‘e (başlangıç meridyenine) göre konumudur.Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

  2. Sayfa
  -Doğu - batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur. - Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde fazla geniş değildir. - Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. - Orta kuşakta yer alır. - Mevsimler belirgin olarak görülür. - Kışın cephesel yağışlar fazladır. - Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. - Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. - Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz süreleri arasındaki fark artar. - Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir. - Dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladırMATEMATİK KONUMUN SONUÇLARI

  3. Sayfa
  NOT: SORULARIN MATEMATİK KONUM İLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞINIANLAMAK İÇİN ŞU KİLİT İFADELERE BAKMAK GEREKİRyerel saat farkı ortak saat Mevsimlercephesel yağışlar güneş ışınlarının geliş açısı gölge boyu gece - gündüz süreleri Rüzgârların esme yönü ve sıcaklığı etkileme durumu Dağların yamaçlarının sıcaklık durumu

  4. Sayfa
  • Türkiye Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.• Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.• Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.• Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.• Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.• Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.• Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.TÜRKİYE’nin ÖZEL KONUMU SONUÇLARI

  5. Sayfa
  NOT:Türkiye’de Yükselti Batıdan Doğuya Doğru Gidildikçe Artar…Buna Bağlı Olarak:1- Sıcaklık Azalır2- Karın Yerde Kalma Süresi Artar3- Sıcaklık Farkı Artar. (Bunda denizel etkiden uzak olma,nem azlığı da etkilidir)4- Fiziksel Ufalanma (mekanik Çözünme) Artar.5- Tarım Ürünlerinin Olgunlaşma Süresi Uzar.6- Tarım Ürünleri Çeşitliliği Azalır.

  6. Sayfa
  TÜRKİYE’NİN ORTA KUŞAKTA OLMASININ SONUÇLARI1-Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.2-Buzullar hiçbir zaman deniz seviyesine inmez. kalıcı kar sınırı genelde 2500 ile 3000 metrenin üstündedir3-Cephe Yağışları Görülür.4-Batı Rüzgarları Hakimdir..

  7. Sayfa
  Tropikal Kuşakta OlmamasınınTürkiye Üzerindeki Etkileri1-Dönenceler dışında yer aldığı içinGölge boyu asla sıfır olmaz2-Güneş açılarını hiçbir zaman Dik açıyla almaz.

  8. Sayfa
  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:1– Kuzeyden gelen hava kütleleri hava sıcaklığını azaltırken, güneyden gelen hava kütleleri sıcaklığı arttırmaktadır.NOT:Türkiye’de Güneyden Kuzeye Doğru Gidildikçe;1-Güneş ışınlarının düşme açısı daralır.Daha küçük açıyla düşer.2-Sıcaklık azalır.Dolayısıyla Buharlaşma ve Denizlerdeki Tuzluluk oranı azalır.3-Gölge boyu uzar.4-Çizgisel Hız Azalır.Dolayısıyla Gece-Gündüz arasındaki zaman farkı artar.5-Güneyden esen rüzgarlar Sıcaklığı artırır;Kuzeyden esen rüzgarlar azaltır.6-En uzun Gündüz:21 Haziran/ En Uzun Gece:21 Aralık

  9. Sayfa
  2– Deniz turizmine elverişli olan süre Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru azalmaktadır.3– Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının Yaz ayları, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının Kış ayları olması Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olduğunun kanıtıdır.***Güney Yarım Küre ile Kuzey Yarım Küre arasında Yaz – Kış aylarının farklı olmasının sebebi 23° 27′ lik eksen eğikliğine bağlıdır.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

  10. Sayfa
  NOT:Mevsimlerin Oluşumu EKSEN EĞİKLİĞİ;Mevsimlerin birbiriniTakip etmesi ise YILLIK HAREKETİN sonucudur.

  11. Sayfa
  4-Dağların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlarından daha sıcaktır. Bu sebeple;***-güneye bakan yamaçlarında kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı ve tarım üst sınırı kuzeye bakan yamaçlara göre daha yüksektir.***-Karadeniz’de denizellik nedeniyle özel konumdan dolayı kuzeye bakan yamaçlarında orman ve tarım üst sınırı daha yüksektir.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

  12. Sayfa
  5– İki meridyen arası mesafe kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gece – gündüz süre farkı azalır.*** Sadece Kuzey Yarım Küre için bu böyledir. Güney yarım Küre’de tersidir. Ayrıca bu dünyanın geoid bir şekle sahip olmasından kaynaklanır.6– 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde Dünya’nın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır.***Buradan çıkarmamız gereken şu olmalıdır: 21 Marttan ve 23 Eylüle kadar Türkiye’de gündüzler geceden daha uzun, 23 Eylülden 21 Marta kadar olan tarihte ise geceler gündüzden daha uzundur.Türkiye Kuzey Yarım Küre’de Bulunduğu için:

Matematik Konum Videoları

 • 3
  8 ay önce

  TÜRKİYE'NİN MATEMATİK VE ÖZEL KONUMU

 • 2
  8 ay önce

  matematik konum, özel konum nedir

Matematik Konum Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Matematik Konum Ek Bilgileri

 • 2
  8 ay önce

  BAYILDIM... Ancak daha net yazılabilir. çok güzel


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Matematik Konum Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)